อัตราการดูดซึมของยา - ยา

อัตราการดูดซึมของยาตัวเลือกของบรรณาธิการ
Gastrografin - แผ่นพับบรรจุภัณฑ์
Gastrografin - แผ่นพับบรรจุภัณฑ์