เมตฟอร์มิน ® เมตฟอร์มิน - ยา-เบาหวาน

เมตฟอร์มิน ® เมตฟอร์มินตัวเลือกของบรรณาธิการ
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
METFORAL ® - เมตฟอร์มิน - เอกสารข้อมูล: ข้อบ่งชี้, ประสิทธิภาพ, วิธีการใช้งาน, คำเตือน, การตั้งครรภ์, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ผลข้างเคียง, ข้อห้าม, อินเตอร์โซน