อาหารและภาวะซึมเศร้า: ความสัมพันธ์อะไร - อาหาร

อาหารและภาวะซึมเศร้า: ความสัมพันธ์อะไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปวดท้องขณะตั้งครรภ์
ปวดท้องขณะตั้งครรภ์
การควบคุมอาหารและภาวะซึมเศร้า: การรับประทานอาหารสามารถเกี่ยวข้องกับการเริ่มมีอาการซึมเศร้าได้หรือไม่? มีหน้าที่ในการปรับปรุงหรือทำให้อาการรุนแรงขึ้นหรือไม่?