เตาอบ SUPPLì - ปราศจากกลูเตน - สูตรอลิซ

เตาอบ Supplì - ปราศจากกลูเตนตัวเลือกของบรรณาธิการ
แทงด้านหน้าพร้อมบาร์เบล
แทงด้านหน้าพร้อมบาร์เบล
Baked Supplì - ปราศจากกลูเตน: ทำตามสูตรวิดีโอ คำอธิบายโดยละเอียด รายการส่วนผสม วัสดุที่จำเป็น คุณสมบัติทางโภชนาการ ภาพถ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย