จมูกโด่ง - ความงาม

จมูกโด่งตัวเลือกของบรรณาธิการ
เรนิน - Angiotensin
เรนิน - Angiotensin
จมูกมันฝรั่งคืออะไร? ลักษณะของมันคืออะไร? มีตัวแปรอะไรบ้าง? มีวิธีแก้ไขหรือไม่?