โซโทสซินโดรม - โรคทางพันธุกรรม

โซโทสซินโดรมตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปวดท้องขณะตั้งครรภ์
ปวดท้องขณะตั้งครรภ์
โซโทส ซินโดรม คืออะไร? สาเหตุคืออะไร? อาการและอาการแสดงหลัก อาการที่พบได้น้อย การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย การรักษาและการเยียวยา