ดอกไม้บาค - การแพทย์ทางเลือก

ดอกไม้ Bach: มันคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
ยาหม่องแห่งเปรูในยาสมุนไพร: สรรพคุณของยาหม่องแห่งเปรู
ยาหม่องแห่งเปรูในยาสมุนไพร: สรรพคุณของยาหม่องแห่งเปรู
Bach Flowers และ Bach Flower Solutions: มันคืออะไร? ผลิตอย่างไรและใช้งานอย่างไร? การบำบัดด้วยดอกไม้คืออะไร? หลักการพื้นฐานของมันคืออะไร?