ยืนหงายดัมเบลล์ขด - การออกกำลังกาย

ยืนหงายดัมเบลล์ขดตัวเลือกของบรรณาธิการ
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
การยืนหงายดัมเบลล์ขด: คำอธิบายโดยละเอียดของการประหารชีวิต กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ รูปแบบต่างๆ และข้อควรระวังที่จะดำเนินการระหว่างการฝึกหัดนี้