แบคทีเรีย: การถ่ายโอนข้อมูลทางพันธุกรรม - โรคติดเชื้อ

แบคทีเรีย: พันธุกรรมและกลไกการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมตัวเลือกของบรรณาธิการ
ยาหม่องแห่งเปรูในยาสมุนไพร: สรรพคุณของยาหม่องแห่งเปรู
ยาหม่องแห่งเปรูในยาสมุนไพร: สรรพคุณของยาหม่องแห่งเปรู
แบคทีเรียและไวรัสถ่ายโอนข้อมูลยีนอย่างไร พวกเขาทำซ้ำได้อย่างไร? พวกเขาทำอย่างไร? แบคทีเรียมีกี่ประเภท? การรักษาและการรักษาที่ต้องปฏิบัติตามกรณีเกิดการปนเปื้อน