แบคทีเรีย: การถ่ายโอนข้อมูลทางพันธุกรรม - โรคติดเชื้อ

แบคทีเรีย: พันธุกรรมและกลไกการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมตัวเลือกของบรรณาธิการ
เรนิน - Angiotensin
เรนิน - Angiotensin
แบคทีเรียและไวรัสถ่ายโอนข้อมูลยีนอย่างไร พวกเขาทำซ้ำได้อย่างไร? พวกเขาทำอย่างไร? แบคทีเรียมีกี่ประเภท? การรักษาและการรักษาที่ต้องปฏิบัติตามกรณีเกิดการปนเปื้อน