แตงโดยย่อ สรุปคุณสมบัติของแตง - ผลไม้

เมล่อน สมบัติของแตงตัวเลือกของบรรณาธิการ
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
บทสรุปเกี่ยวกับแตง: คำอธิบายทางพฤกษศาสตร์ การวิเคราะห์ทางเคมี คุณสมบัติทางพฤกษศาสตร์ สารออกฤทธิ์ สูตรอาหารในครัว และอีกมากมาย