ท่าในพิลาทิส - ออกกำลังกาย-พิลาทิส

ท่าในพิลาทิสตัวเลือกของบรรณาธิการ
เรนิน - Angiotensin
เรนิน - Angiotensin
ในวิดีโอนี้ เราจะเห็นวิธีการหาท่าทางในพิลาทิสและวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องร่วมกัน