ท่าในพิลาทิส - ออกกำลังกาย-พิลาทิส

ท่าในพิลาทิสตัวเลือกของบรรณาธิการ
ยาหม่องแห่งเปรูในยาสมุนไพร: สรรพคุณของยาหม่องแห่งเปรู
ยาหม่องแห่งเปรูในยาสมุนไพร: สรรพคุณของยาหม่องแห่งเปรู
ในวิดีโอนี้ เราจะเห็นวิธีการหาท่าทางในพิลาทิสและวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องร่วมกัน