เยื่อบุลำไส้ - VILLI ลำไส้ - ส่วนที่สอง - สรีรวิทยา

เยื่อบุลำไส้ - villi ลำไส้ตัวเลือกของบรรณาธิการ
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
E516 - แคลเซียมซัลเฟต