โดปามีน - สรีรวิทยา

โดปามีนตัวเลือกของบรรณาธิการ
Gastrografin - แผ่นพับบรรจุภัณฑ์
Gastrografin - แผ่นพับบรรจุภัณฑ์
โดปามีนคืออะไร? โครงสร้างทางเคมีของมันคืออะไร? สรุป เกิดขึ้นที่ไหน? ทำหน้าที่อะไรในร่างกายมนุษย์?