โดปามีน - สรีรวิทยา

โดปามีนตัวเลือกของบรรณาธิการ
ลูกชิ้นเนื้อเบากับผักกรุบกรอบ - ปราศจากน้ำมัน
ลูกชิ้นเนื้อเบากับผักกรุบกรอบ - ปราศจากน้ำมัน
โดปามีนคืออะไร? โครงสร้างทางเคมีของมันคืออะไร? สรุป เกิดขึ้นที่ไหน? ทำหน้าที่อะไรในร่างกายมนุษย์?