ดาลาซิน ® คลินดามัยซิน - ยา

ดาลาซิน ® คลินดามัยซินตัวเลือกของบรรณาธิการ
เรนิน - Angiotensin
เรนิน - Angiotensin
DALACIN ® Clindamycin - เอกสารข้อมูล: ข้อบ่งชี้, ประสิทธิภาพ, วิธีการใช้, คำเตือน, การตั้งครรภ์, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ผลข้างเคียง, ข้อห้าม, ปฏิกิริยา