ไขมันพอกตับ - สุขภาพผิว

ไขมันพอกตับตัวเลือกของบรรณาธิการ
การบำบัดด้วย pyelonephritis เรื้อรัง
การบำบัดด้วย pyelonephritis เรื้อรัง
Lipomatosis: ภาวะทางพยาธิวิทยาที่โดดเด่นด้วยการเจริญเติบโตตามอำเภอใจของ lipomas ในบริเวณไขมันต่างๆของร่างกาย สาเหตุอะไร? อาการเป็นอย่างไร? รักษาได้หรือไม่?