มีไขมันดีและไขมันเลวหรือไม่? - โภชนาการ

มีไขมันดีและไขมันเลวหรือไม่?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
มีไขมันดีและไขมันเลวหรือเหมือนกันหมด? หน้าที่ของไขมัน การจำแนกประเภท และผลกระทบของการเผาผลาญ