ช้าไปพร้อมกับบาร์เบลยืน - การออกกำลังกาย

ช้าไปพร้อมกับบาร์เบลยืนตัวเลือกของบรรณาธิการ
อุดฟัน
อุดฟัน
ถอยหลังช้าๆ ด้วยบาร์เบลล์ยืน: คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ รูปแบบต่างๆ และข้อควรระวังที่จะดำเนินการระหว่างการออกกำลังกายนี้