ช็อกจากโรคหัวใจ - โรคหัวใจและหลอดเลือด

ช็อกจากโรคหัวใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
ภาวะช็อกจากโรคหัวใจคืออะไร? สาเหตุและอาการเป็นอย่างไร? การวินิจฉัยคืออะไร? มีการรักษาอย่างไร?