กราน่า ปาดาโน - อาหาร

กราน่า ปาดาโนตัวเลือกของบรรณาธิการ
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
ชีส Grana Padano: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร ประวัติศาสตร์ และการผลิต ลักษณะทางกายภาพเคมี ประสาทสัมผัส และรสชาติ คุณสมบัติทางโภชนาการ