สวิสบอลหรือกรรไกรฟิตบอล - วิดีโอออกกำลังกาย

สวิสบอลหรือกรรไกรฟิตบอลตัวเลือกของบรรณาธิการ
แทงด้านหน้าพร้อมบาร์เบล
แทงด้านหน้าพร้อมบาร์เบล
ชมวิดีโอการออกกำลังกาย กรรไกรกับลูกสวิสหรือ fitball เรียกดูฐานข้อมูล ค้นหาวิดีโอการออกกำลังกายฟิตเนสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ และทำตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลของเราเพื่อให้กลับมามีรูปร่างที่ดี