การวินิจฉัย PYELONEPHRITIS - สุขภาพทางเดินปัสสาวะ

pyelonephritis เฉียบพลัน: การตรวจวินิจฉัยตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปวดท้องขณะตั้งครรภ์
ปวดท้องขณะตั้งครรภ์
วิธีการวินิจฉัย pyelonephritis เฉียบพลัน: การตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ปัสสาวะ เคมีในเลือด การทดสอบของ Farley การถ่ายภาพและสภาวะที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล