กีฬา - การป้องกันการบาดเจ็บในเยาวชน 10-16 ปี - บาดแผล

กีฬาคำแนะนำไม่ "หัก" ตั้งแต่ 10 ถึง 16 ปีตัวเลือกของบรรณาธิการ
ลูกชิ้นเนื้อเบากับผักกรุบกรอบ - ปราศจากน้ำมัน
ลูกชิ้นเนื้อเบากับผักกรุบกรอบ - ปราศจากน้ำมัน