ไทซาบริ - นาตาลิซูมาบ - ยา

ไทซาบริ - นาตาลิซูมาบตัวเลือกของบรรณาธิการ
EXO-CD24 ยาอิสราเอลต้านโควิด-19
EXO-CD24 ยาอิสราเอลต้านโควิด-19
Tysabri - natalizumab - เอกสารข้อมูล: ข้อบ่งชี้, ประสิทธิภาพ, วิธีการใช้, คำเตือน, การตั้งครรภ์, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ผลข้างเคียง, ข้อห้าม, ปฏิกิริยา