คลอโรฟอร์ม - ยา

คลอโรฟอร์มตัวเลือกของบรรณาธิการ
ลูกชิ้นเนื้อเบากับผักกรุบกรอบ - ปราศจากน้ำมัน
ลูกชิ้นเนื้อเบากับผักกรุบกรอบ - ปราศจากน้ำมัน
คลอโรฟอร์มเป็นยาชา: ประวัติ, ข้อบ่งชี้, ประสิทธิภาพ, วิธีการใช้งาน, คำเตือน, การตั้งครรภ์, ผลข้างเคียง, ข้อห้าม, กลไกการออกฤทธิ์, ปฏิสัมพันธ์