ร่างกายแข็งกระด้าง - กายวิภาคศาสตร์

ร่างกายแข็งกระด้างตัวเลือกของบรรณาธิการ
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
ร่างกายที่แข็งกระด้างคืออะไร? โครงร่างของกายวิภาคศาสตร์: ที่นั่ง โครงสร้าง เส้นขอบ และการพ่นเลือด การทำงาน. มันสามารถพัฒนาโรคอะไรได้บ้าง?