น้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน: ความเสี่ยงและผลข้างเคียง - ฟัน-สุขภาพ

น้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน: ความเสี่ยงและผลข้างเคียงตัวเลือกของบรรณาธิการ
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
คำอธิบายของความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้น้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีนอย่างไม่เหมาะสม: การเปลี่ยนแปลงของรสชาติ การระคายเคืองของเยื่อเมือก คราบของฟัน