ขี้เหล็กทวารในสมุนไพร: คุณสมบัติของขี้เหล็ก - ยาสมุนไพร

สรรพคุณของขี้เหล็กทวารในยาสมุนไพร มีอะไรบ้าง ?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
E516 - แคลเซียมซัลเฟต
สรรพคุณของขี้เหล็กในยาสมุนไพร มีอะไรบ้าง ? Cassia Fistula คืออะไร? ใช้ส่วนไหน? ชิ้นส่วนที่ใช้และส่วนประกอบทางเคมี