LIPOMA - สุขภาพผิว


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
แทงด้านหน้าพร้อมบาร์เบล
แทงด้านหน้าพร้อมบาร์เบล
Lipoma เป็นรูปแบบทั่วไปของเนื้องอกที่อ่อนโยนของเนื้อเยื่อไขมัน ไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดและได้รับการพิสูจน์แล้ว: มีเพียงสมมติฐานเท่านั้น การวิเคราะห์อาการ การจำแนกประเภท lipoma และการรักษา