เนื้อลูกวัว - เนื้อ

เนื้อลูกวัวตัวเลือกของบรรณาธิการ
อุดฟัน
อุดฟัน
เนื้อลูกวัว: มันคืออะไร? คุณสมบัติทางโภชนาการของเนื้อซี่โครงลูกวัวและการใช้ในอาหาร คุณทำอาหารอย่างไร? คำอธิบายของ Cut